DVD prezentace...

Tvorba snímků, videí a DVD prezentací...

Ve spolupráci s firmou Jindřich Honzík - OK VISION se zabýváme zakázkovou výrobou audiovizuálních snímků i realizací kompletních reklamních kampaní.

Snažíme se také o závádění nových prvků prezentace - velký ohlas mají například DVD - novoročenky (prezentační DVD, adjustované jako PF). Naši zákazníci (města, obce, firmy, instituce, zájmová sdružení aj.) oceňují zejména kvalitu, rychlost a příznivou cenu, což jsou výsledky dobré přípravy scénáře a organizace natáčení v úzké spolupráci s objednavatelem. Vyrobené pořady jsme samozřejmě schopni opatřit prakticky jakýmkoliv cizojazyčným komentářem - vždy v podání profesionálů z řad rodilých mluvčích.

Díky kooprodukci s řadou kvalitních partnerů Vám levně a pohotově dodáme rovněž libovolné množství potištěných kopií DVD, opatřených požadovaným obalem i doprovodnými tiskovinami. Propojení s grafickými studii a tiskárenskými kapacitami nám také umožňuje splnit jakékoliv Vaše přání v oblasti tvorby a výroby tiskových, propagačních a reklamních materiálů (plakáty, kalendáře, katalogy a pod.).